Reparbeten

Vi tillhandahåller tjänster på hög höjd där vi främst använder oss av reparbete (även kallat Rope Access). Med en bred kunskap inom bygg- och fastighetsbranschen kan vi erbjuda en rad olika effektiva lösningar utifrån våra kunders behov. Vårt arbetssätt är i regel ekonomiskt fördelaktigt, tidsbesparande och möjliggör arbete i svåråtkomliga miljöer.

Nedan följer exempel på tjänster som vi kan utföra. Vid förfrågan kan vi eventuellt utföra andra typer av arbeten med hjälp av våra samarbetspartners.
>  Inspektioner (visuellt samt NDT)
>  Bygg- och fastighetsreparationer
>  Fasadfogning
>  Tvättning, sanering
>  Fönsterputs
>  Plåtarbete
>  Glasarbete, fasadglas
>  El- och mekanikarbeten
>  Skyltmontage
>  Takskottning
>  Montage av solpaneler
>  Rensning av hängrännor