Bladreparationer

Windrep utför bladreparationer på de flesta bladtyper som finns på marknaden. Vi kategoriserar skadorna från 1-5 där 1 motsvarar kosmetiska brister och kategori 5 motsvarar mycket omfattande skador som kräver att turbinen måste stoppas. Vi har utfört många bladreparationer inom samtliga kategorier. Vid skador i kategori 1 och 2 har vi som målsättning att erbjuda kunden att laga skadorna direkt vid inspektionstillfället. Vi utför följande typer av bladreparationer:

> Skador på grund av iskast
> Mekaniska skador (exempelvis på grund av fågel)
> Erosion
> Delamineringar
> Åtgärdar felaktigt utförda lagningar
> Transportskador
> Byte av vortex m.m.
> Reparation av åskledningssystem
> Slitage och tvättning