Bladinspektioner

Rotorblad bör inspekteras en gång per år och oftare i områden med kända svåra förhållanden. Att kontinuerligt kontrollera och underhålla bladens status är en långsiktigt god strategi för att maximera dess livslängd och minimera oförutsedda driftstopp.
Vad vi erbjuder
Vi kan erbjuda följande inspektionsmetoder beroende på typ av blad och tillverkare:

Bladinspektioner via Rope Access

Utifrån vår erfarenhet är Rope Acces den överlägset bästa arbetsmetoden får att få en bra överblick av status på bladen. Vi rekommenderar att man inspekterar bladen med hjälp av detta arbetssätt ungefär vartannat år. Mindre skador kan vi reparera direkt under inspektionen för att minimera produktionsbortfall och omkostnader. Genom att reparera skadan i ett tidigt skede kan man även undvika att skador förvärras.

Markbaserad inspektion med kamera och teleskop

Inspektion med kamera och teleskop är ett bra komplement till Rope Access-inspektioner för att upptäcka större skador mellan dessa inspektioner.

Drönare

Vi använder vid behov en drönare tillsammans med ovannämnda inspektionsmetoder för att säkerställa en god bilddokumentation.

Invändig inspektion

Vi inspekterar strukturella blad från insidan för att kontrollera exempelvis limfogar, webs, sprickor och delamineringsskador.

Resistansmätning av åskledare

Resistansmätning utförs vid reparation av åskskador och vid begäran från kund vid t.ex. övertagsbesiktning.